100 pārsteidzoši talanti/ 100 surprising talents

 

Kad manās rokās nonaca grāmata 100 New Fashion Designers, pat nenojautu, ka uz vairākām nedēļām burtiski pazudīšu tajā. Jo šī skaistā grāmata ir domāta nevis laiskai pāršķirtīšanai, bet gan kārtīgam izpētes darbam!

Grāmats autors, modes žurālists Hywel Davies “drēbi” patiešām parzina līdz pēdejai vīlei. Viņš ir gan vairāku modes grāmatu autors, gan regulārs sleju autors Vogue, ELLE, Wallpaper un citos kulta modes/dzīvesstila žurnālos. Grāmatā viņš izvirzījis diezgan sarežģītu uzdevumu – atklāt 100 jaunos modes talantus, lai definētu, kāda tad īsti ir jaunā modes paaudze un ko viņi piedāvās pasaulei turpmākajā desmitgadē. Viņš rūpīgi atlasījis inovātorus, spilgtas personības, kas ar saviem darbiem paspējuši sacelt vētru modes pasaules mekās.

100 New Fashion Designers pirmoreiz tika izdota 2008. gadā, bet tagad pārizdota daudz ērtākā, mazākā formātā. Un tas nu ir kā reiz tas, kas šai grāmatai bija nepieciešams. Jo, kā jau minēju sākumā, to nav vērts tikai pāršķirstīt un astāt guļam uz kafijas galdiņa, lai arī nenoliedzami, vizuāli tās katra lapaspuse atgādina mazu mākslas darbu. Lai orientētos 100 talantos, vislabāk ne tikai tikai izlasīt katra dizainera darba aprakstu, bet arī internetā izpētīt mājas lapu adreses. Tajās iespējams novērtēt gan jaunākās kolekcijas, gan mākslinieku fantāzijas lidojumu. Interesanti, ka daudzi dizaineri veido arī aizraujošus blogus, kuros raksta par savām iedvesmām, dalās ar skicēm un vispār izpaužas dažādos kreatīvos veidos.

Protams, kopš 2008. gada, līdz ar modes vēsmu maiņām, nomainījušās arī jaunās paaudzes sejas. Grāmatā minētie modes dizaineri vairs nav nākotnes, bet tagadnes sejas. Tāda nu ir skarbā modes pasaule, kur šodiena jau ir vakardiena – tā nemitīgi pieprasa jaunas “asinis” un izdzīvo stiprākie. Meklējot informāciju interneta dzīlēs pilnīgi par visiem grāmatā minētajiem vārdiem, saskāros ar to, ka vairāki modes dizaineri pametuši aktīvo skatuvi un vismaz savas kolekcijas vairs nepiedāvā. Toties citi šobrīd īpaši spoži spīd pie modes meku debesīm, kā, piemēram, dāņu modes dizainers Henriks Vibskovs (www.henrikvibskov.com). Tieši viņs tiek uzskatīts par vien no galvenajiem dāņu modes nesējiem pasaulē, kas tērpu radīšanā izceļas ar drosmīgu un novatorisku pieeju.

Šī grāmata ir kā mazs špikeris visiem tiem, kas dzīvo un elpo modi. Tajā var ieskatīties brīžos, kad piemeklējusi radošā krīze. Vai, kad šķiet, ka nav ko vilkt mugurā. Kad viss apnicis un gribas svaiga gaisa malku. Šeit nav simts, bet gan simtiem ideju, kas iedvesmos un atkal atgriezīs enerģiju lieliem plāniem.

Lūk pāris no manām iemīļotākajām adresēm, kuras pārstāv grāmatā minētie jaunie talanti:
http://blog.olenska.com Poļu izcelsmes modes diziainere Aleksandra Olenska. Interesants blogs, kurā viņa bieži apkopo fotogrāfijas par noteiktu tēmu, izveidojot aizskustinošās asociācijas.
http://www.ashish.co.uk/content.html Indiešu izcelsmes modes dizainers Ashish savos darbos inovatīvā, totāli crazy stilā sapludina Austrumu un Rietumu tendences. Kolekciju skašu bildes ir gluži kā ilustratīva grāmata, kuras katra nakamā lapaspuse ir aizvien pārsteidzošāka.
http://www.bassoandbrooke.com/shop/ Dueta Bruno Basso un Chris Brooke kopdarbs Basso & Brooke aizrauj ar acis žilbinošām uzdrukām. Viņu interneta veikalā iespējams iegādāties dažādus aksesuārus ar Basso & Brooke raksturīgo krāsaini raibo dizainu.
http://finsklondon.blogspot.co.uk Apavu dizaineres Julia Lundsten blogs, kurā var apskatīt viņas radošos augļus. 2002. gadā viņa saņēma Manolo Blahnik balvu, kas runā pati par sevi.
http://osmanstudio.com Osman Yousefzada ir bijušais baņķiers (!), Kembridžas absolovents, kas reiz saprata – viņa vieta ir nevis bankā, bet modes pasaulē. 2003. gadā pēc prestižās Central Saint Martins absolovēšanas viņš sāka piepildīt savas kreatīvās ambīcijas, izveidojot savu modes līniju. Iedvesmojoši!
http://www.swash.co.uk Skaistākā mājas lapa, kādu vien es esmu redzējusi! Modes duets Sarah Swash un Toshio Yamanaka jeb Swash jau ar savu pirmo kolekciju 2004. gadā pieteica sevi kā veiksmīgus modes un mākslas apvienotājus. Protams, man kā itāļu levretes saimniecei sirdi pilnībā izkausē arī šis šķirnes pārstāvis Swash logo.

Grāmatas 100 New Fashion Designers izdevējs: Laurence King Publishing. Latvijā pieejama Globuss grāmatnīcās.

100 surprising talents

When I got the book 100 New Fashion Designers it was clear for me that I will get lost for weeks in there. This book is meant for accurate reaserch work and not for lazy run over!

The author of the book Fashion reporter Hywel Davies  knows the „clothe” until the very bottom. He is the author of many fashion books and a regular column author in Vogue, ELLE, Wallpaper and other fashion and lifestyle journals. He has raised a quite complicated task in his book – discover 100 new fashion talents so to define what is the new fashion generation and what will they offer to the world for the next decade. He has carefully selected innovators, bright personalities that have  already brought the storm in the mecca of the fashion world with their achievements.

100 New Fashion Designers was first published in 2008 but today published in a smaller and much convenient format. It was so necessary for this book. Because as I mentioned before the book isn’t meant for running over it and aleaving at a coffee table although each page of it is like a small master piece. It is necessary to read each designers description and look the page on Internet in order to get oriented in 100 talents. It is possible to evaluate in the page recent collections and artists’ fantasy flight. It is interesting that many of designers have already made captivating blogs where they write about own inspirations, share with design drafts and open in different creative ways.

Since 2008 when the stream of fashion changed also new generation faces changed. All designers mentioned in the book aren’t the future face but nowadays. It is the rough fashion world where today is already yesterday that demands new „blood” all the time and only the strongest survive. Looking for information on Internet about all designers mentioned in the book it turned out that many of fashion designers have left active stage and do not offer  their collections. But some of them like Danish designer Henrik Vibskov (www.henrikvibskov.com) are brightly shining in the sky. He has been considered  the main Danish fashion leader in the world who turns up bravely and with a newapproach.

This book is like a small  sample for those who live and breathe fashion. You may look in there when crises of creativity has shown up or when it seems that  we have nothing to wear. When all seems boring and a fresh air is needed. Here are hundreds of ideas that will inspire and bring back energy for big plans.

Here would be some of my favourite addresses who are represented by new talants mensioned in the book:
http://blog.olenska.com Polish designer Aleksandra Olenska. An interesting blog where she collects photos of specific topics, making touching associations.
http://www.ashish.co.uk/content.html The Indian fashion designer Ashish mixes in her works Eastern and Western tendencies in an innovative and crazy style. Collection show photos are like an illustrative book where each page is more surprising than the next one.
http://www.bassoandbrooke.com/shop/ Bruno Basso and Chris Brooke teamwork Basso & Brooke surprises with eye glowing prints. Different accessories with Basso & Brooke representative colorful motley design can be bought in Internet shop.
http://finsklondon.blogspot.co.uk Shoes designer’s Julia Lundsten’s blog where you can see her masterpieces. She received  Manolo Blahnik price in 2002 that speaks by its own.
http://osmanstudio.com Osman Yousefzada is an ex-bank man. He is a graduate of Cambridge University who realized one day that his place is not in the bank but in the fashion world. After graduating prestige Central Saint Martins in 2003 he started to fulfill his creative ambitions and created his own fashion line. Inspirational!
http://www.swash.co.uk This is the most beautiful homepage I have ever seen! Fashion duet of Sarah Swash and Toshio Yamanaka or Swash announced themselves as successful fashion and art consolidators with their first collection in 2004. Of course as the owner of an Italian greyhound, the Swash logo also is totally heart melting moment.

Publisher of 100 New Fashion Designers book: Laurence King Publishing. Can be bought in bookstore Globuss in Latvia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *