Elpu aizraujošais interjeru alfabēts/ An alphabet of breath taking interiors

(For English version please scroll down the page)

Kad manās rokās nonāca Taschen grāmata 100 Interiors Around The World, ik vakaru devos ceļojumā. Ceļojumā apkārt pasaulei, sākot no Meksikas līdz Pekinai, no Kopenhāgenas līdz Buenosairesai, no Londonas līdz Honkongai. Turot rokās šo milzīgo grāmatu un veroties burvīgajās interjeru fotogrāfijās, prātā iešaujas simtiem ideju ar kurām pilnveidot savu mājokli.

100 Interiors Around The World ir interjera iedvesmas bībele. Āmen! Jo visvairāk gaidot šo grāmatu baidījos no tā, ka šeit būs dizainiski perfekti nopucēti mājokļi, kas atgādina muzejus, nevis vietas, kur dzīvo reāli cilvēki. Nebūt nē! Šie simts interjeri, ko Taschen medījuši pa visu pasauli, katrs ir spilgts paraugs tam, ka mājoklis ir tavs templis. Kurā mājo miers, harmonija un siltums. Un pat visaskētiskākajā mājā vai dzīvoklī būs kāda lieta, kas norāda uz saimnieka personību. Varbūt viņš aizraujas ar antikvāru grāmatu meklējumiem. Varbūt viņš ir “neārstējams” ceļotājs, bet varbūt viņs ir pozitīvi traks mākslinieks, kas veido interjeru no lietām, kuras citi izmestu mēslainē. Turklāt ar katru nākamo lapaspusi ir tik aizraujoši doties ceļojumā uz jaunu vietu un valsti, vērojot pārmaiņas, kas sakņojas gan kultūrā, gan klimata īpatnībās. No lauku lakoniskajām formām līdz pilsētnieciskam eklektismam – šis tiešām ir pilnvērtīgs ceļojums apkārt pasaulei.

100 Interiors Around The World sastāv no divām grāmatām un katra sver apmēram 2,5 kg! Tas nozīmē, ka bildēs var saskatīt katru sīkumu, līdz vissīkākajai detaļai, turklāt katrai fotogrāfijai pievienota klāt interesanta informācija – gan par arhitektūru un dizainu, gan par to, kā konkrētā lieta atceļojusi līdz mājoklim. Vērojot skaistās fotogrāfijas, man neviļus iešaujas prāta – interjera veidošanu var salīdzināt ar gleznošanu. Nepieciešami atbilstoši izejmateriāli, jāizvēlas krāsu salikumi un jāseko iedvesmai!

Runājot par alfabētu – tas kalpo kā pieturas punkts. Piemēram, A –  tas ir dzīvoklis Amsterdamā, kurš atrodas pašā Ziemeļjūras kanāla malā un aiz kura logiem nemitīgi slīd garām kuģi. B – dzīvoklis Berlīnē, kurš iekārtots milzīgā blokmājā, turklāt tik autentiski, ka laiks te šķiet apstājies 70tajos. L – milzīgs lofs Londonā, kura īpašnieks interjeru nemitīgi transformē atgriežoties no kārtējā ceļojuma – ar jauniem iespaidiem un pirkumiem. N – pilnīgi crazy kičs Ņujorkas debesskrāpja 66. stāvā, kuru iekārtojuši mākslinieku pāris. S –  villa Sanpaulu, kuras īpašnieki pie arhitekta griezās jau ar pašu zīmētām skicēm. Nonākot pie katra nākamā alfabēta burta, tevi gaida jauns stāsts un dizaina piedzīvojums. Turklāt asprātīgie virsraksti, kas ievada katru nākamo interjeru, mazliet pačukst priekšā ko gaidīt – Rooms with a View, Cabanon de Charme, From Bauhaus to Our House, Schock of the New, Farm of Charm….

Aizverot grāmatas pēdējo vāku, gribas citēt Taschen: “Vienojošais elements, kas raksturo šos 100 mājokļus, ir autentiskums, mīlestība uz detaļām un individuālais stils, kas nekad neizies no modes.”

Izdevējs: Taschen
Foto: Taschen
Latvijā 100 Interiors Around The World  var iegādāties Globuss grāmatnīcās.

An alphabet of breath taking interiors

I was going for a journey every evening when the Taschen book 100 Interiors Around The World appeared in my hands. A trip around the world from Mexico to Beijing, from Copenhagen to Buenos Aires and from London to Hong Kong. When I held this huge book and looked in the photos of delightful interiors, hundred ideas came into my mind how to improve my apartment.

100 Interiors Around The World is the interior inspirations Bible. Amen! Cos I was afraid to see perfectly designed and polished houses that would remind of museum and not of place where real people live. But no! These hundred interiors that have been hunted by Taschen around the world are bright example that house is temple where piece, harmony and warmth are living. Even in most ascetic house or apartment a thing will specify owner’s personality. Maybe he is keen of looking for antique books. Maybe he is an incurable traveler but maybe he is a positively crazy artist that creates an interior of things others would have thrown away. Besides it is so thrilling to go for a travel to the new place and country with every page observing changes that reconciles with the peculiarity of culture and climate. It is wholesome journey around the world from shapes of laconic country style until eclectic city interiors.

100 Interiors Around The World consists of two books and the weights of each book is about 2,5 kg. That means that in the pictures one can see every detail and besides next to each picture is attached interesting information about architecture and design and how the specific thing found way to the house. Looking at the beautiful pictures apparently idea comes to my mind – creation of interior can be compared with painting. All you need is appropriate materials, mixture of the colors and inspiration!

If we talk about alphabet – it is like a base point. For example, A – it is apartment in Amsterdam that is located at the edge of the North Sea channel and ships are constantly sliding past the windows. B – an apartment in Berlin that is arranged in a huge blockhouse besides so authentic that it seems time has stopped in 70ies. L – a huge loft in London where owner transforms the interior continuously with new impressions and purchases after returning from every journey. N – totally crazy kitsch in skyscraper’s 66 floor in New York city, which is designed by an artist couple. S – a villa in São Paulo where owners visited the architect with own made drafts. Going further ahead to the next alphabet letter new story and design adventure will meet you. Besides smart headings that introduce every next interior tells what to expect next – Rooms with a View, Cabanon de Charme, From Bauhaus to Our House, Shock of the New, Farm of Charm….

Closing the last page of the book I would like to quote Taschen: “What unites these dwellings is authenticity, a love of detail, and a zest for individual expression that will never go out of fashion.”

Publisher: Taschen
Photos: Taschen
100 Interiors Around The World in Latvia can be bought in Globuss bookstores.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *