Fotogrāfs, mūza un objektīvs/ A Photographer, a muse, and the camera lens

(For English version please scroll down the page)

Divas modes pasaules ikonas. Viņš – izcilais fotogrāfs Mario Testino, dauzoņa, kura spilgatais rokraksts fotogrāfiju izskatā atstājis beznosacījuma nospiedumus Vogue, Vanity Fair un citu modes izdevumu lapaspusēs. Viņa – dauzoņas mūza, topmodele, Keita Mosa. Supersieviete, kuras spilgtā personība gājusi rokrokā ar ārienes slavu. Un te nu viņi satiekas – brīnišķīgā, pamatīgā lielformāta TASCHEN izdevumā Kate Moss by Mario Testino, lai nosvinētu savas 20 gadu ilgās draudzības labākos mirkļus.Keita Mosa Mario Testino

Sajūta. Šī grāmata ir kā kārdinoša konfekte, ko gribas paņemt rokās un pamazām izsaiņot. Jūs atverat pirmo vāku un tur, blakus Keitas Mosas portretam, atspīdumā ieraugat savu seju. Gluži kā personīgi ielūkojoties Mario Testino fotokameras acī, zemapziņā gaidot izdzirdam ne ar ko nesajaucoamo klick. Šī ir grāmata, kura grib, lai ar to spēlējas. Lai lasītājs atver tās lapaspuses, kas dažviet atlocas gluži kā plakāti, un iegrimst hipnotizējošajās Keitas fotogrāfijās. Tās formāts ir tieši tik liels, lai izpētītu katru sīkumu, katru fotogrāfijas graudu. Ieraudzītu to, ko šajos 20 gados savā mūzā izdevies saskatīt Testino.

Garša. Intīma, gluži kā ieskatoties pa atlēgas caurumu. Šī ir Mosas un Testino koķetērija, kamerai nevainīgi nostājoties pa vidu. Keita ar kailām krūtīm, atsegtu dibenu, apķērusi savu grūtnieces vēderu… Testino ir fiksējis mirkļus, kas iezīmē noteiktus pavērsiena punktus modeles personīgajā dzīvē un karjerā. Sākot no vēl pavisam jauniņas, tikko modes pasaules durvis pavērušas meitenes līdz pat supermodelei, kuras mazliet vēsajā skatienā saskatāmas slavas aizskulises ar tās panākumiem un kritumiem. Testino ievadā apraksta aizkustinošu brīdi par abu pirmo satikšanos – Džona Galjāno modes skatē fotogrāfs pamanījis jauniņu modeli, pār kuras vaigiem tecējušas asaras. Uzrunājot meiteni, izrādijās, ka viņa pārdzīvo, ka dots tikai viens iznāciens, tikai viens tērps. Uz ko Testino mierinoši atbildējis: “Uztver to kā komplimentu! Dzīvē un modes pasaulē ir odekoloni un īsti parfīmi. Pirmo aromāts ātri izplēn, bet pietiek ar vienu pielienu parfīma, lai smaržu justu visu dienu. Tu esi parfīms, tāpēc beidz raudāt. Šis ir tikai sākums garam ceļojumam!”.

Keita Mosa

Post factum. Būdama spožās modes pasaules enfant terrible, Keita tik un tā paliek mīlēta. Iespējams, tas ir izskats – neuzkrītošs, bet vienlaikus tik izteiksmīgs, nesajaucams ne ar vienu citu seju. Iespējams, tā ir perfektā stila izjūta, kas ļāvusi kļūt par ikonu, kas iedvesmo miljoniem sekotāju visā pasaulē. Iespējams, tā vienkārši ir viņas harizmātiskā aura, ko neticāmā veidā Testino izdevies uztvert fotogrāfijās. Tas nav vienkārši sastindzināts laiks ar skaistu sievieti, bet dzīvīgums, cilvēcība, prieks, pārsteigums un nopietnība. Īsta emociju buķete, bez augstprātības. Šķiet, Keitu nemaz nevar padarīt par bezemociju lelli, kādas nereti redzamas modes zīmolu reklāmas kampaņās. Kādā daļiņā vienmēr paliek saredzama “kaimiņmājas meitene”, pat ja kājās ir 15 cm augsti papēži un mugurā vispieguļošakā kleita, bet uz sejas sievietes – vampa grims.
Keitas sirdī mājo dumpinieces gars. Līdzīgie pievelkas, dvēseļu radniecība pastāv un Testino&Mosas tandēms tam ir uzskatāms apliecinājums.

Izdevējs: TASCHEN

A Photographer, a muse, and the camera lens

Two fashion icons. He – the brilliant photographer Mario Testino, a rascal, whose vivid style, embodied in his photos, has left unequivocal marks in the pages of Vogue, Vanity Fair, and other fashion magazines. She – the rascal’s muse, a top model, Kate Moss. Superwoman, whose extraordinary personality has gone hand in hand with the fame of her looks. And here they meet – in a wonderful, thorough, large-format TASCHEN edition to celebrate the best moments of their 20-year old friendship.


Feeling. This book is like a tempting candy you want to pick up and, little by little, unwrap. You open up to the first spread, and there, next to a portrait of Kate Moss, you see your own face in the reflection. Just like having a personal glimpse through the lens of Mario Testino, subconsciously waiting to hear the unmistakable klick. This is a book that wants to be played with. Wants the reader to open its pages, which in some places are folded just like posters, and to sink into the hypnotizing photos of Kate. Its format is just the right size to explore every detail, every grain. To see what Testino has managed to see in his muse over these 20 years.

Taste. Intimate, just like looking through a key hole. This is Moss and Testino’s dalliance, with the camera innocently standing in the middle. Kate with bare breasts, a revealed bottom, embracing her pregnant belly … Testino has captured moments that mark certain turning points in the model’s personal life and career. Starting from a very young girl, who had just opened the doors of the fashion world, to a supermodel in whose slightly cool gaze the ups and downs from behind the curtain of fame can be seen. Testino describes a touching moment from the first encounter between the two – in a John Galliano fashion show the photographer noticed a young model with tears flowing down her cheeks. When speaking with the girl, it turned out that she was upset for being given only one chance on the catwalk, only one outfit. Testino responded comfortingly: “Take it as a compliment! In life, and in the fashion world, there are colognes and real perfumes. The first flavor quickly fades, but with just one drop of perfume, it is enough to sense the smell all day. You’re a perfume, so stop crying. This is only the beginning of a long journey!”


Post factum. Being the enfant terrible of the gleaming fashion world, Kate is still loved. Perhaps it’s the looks – discreet, but at the same time so expressive, unmistakable with any other face. Perhaps it is the perfect sense of style that has let her become an icon, inspiring millions of followers around the world. Perhaps it is simply her charismatic aura, which Testino has incredibly managed to capture in photographs. It’s not just a fixed moment with a beautiful woman, but vitality, humanity, joy, surprise, and seriousness. A real bouquet of emotions, without arrogance. It seems it’s not even possible to make Kate a motionless doll, the like often featured in fashion advertising campaigns. The “girl next-door” always remains visible in her in some part, even if she is wearing 15 cm heels and the tightest dress and on her face, the make-up of a women – a vamp.
In Kate’s heart dwells the spirit of a rebel. The like flock together, there is a kinship of souls, and the tandem of Testino & Moss is visible proof.

Published by TASCHEN Books. Softcover with flaps, 28,7 x 39,6 cm, 228 pages

Comments 0

 1. Kā man šāda veida grāmatas patīk. 🙂 Grāmatu Latvijā vai ārzemēs iegādājies?
  Keita Mosa kā modele ļoti simpatizē – ir viņā kaut kas neatkārtojami īpašs un valdzinošs. Gribētos pat teikt, ka viņai piemīt tā rokmūziķiem raksturīgā enerģija un attieksme, kas ne visiem patīk.

  1. Post
   Author

   Grāmata ar spēcīgu enerģiju, kuru ļoti patīkami paņemt ik pa laikam un pāršķirstīt – iedvesmojoties no fotogrāfijām. Grāmata nonāca pie manis caur Taschen, bet zinu, ka LV konkrētā izdevēja grāmatas tirgo Globuss grāmatnīcās 😉

 2. Pingback: baltais runcis Latvijas blogāres apskats #24 (10.11.-16.11.). | baltais runcis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *