Gardēžu noslēpumi

WHERE CHEFS EATWHERE CHEFS EAT 2

(For English version please scroll down the page)

“Tam, ko jūs redzat, man jāpateicas spageti”. Ir teikusi neviena cita kā apburošā itāļu dīva Sofija Lorēna. Vai viņa tiešām neizskatās fantastiski savos 78-os? Labs, ekoloģisks, ar mīlestību gatavots ēdiens ir absolūta dzīves bauda un tie cilvēki, kas spēj to novērtēt, šķiet iemīlējušies dzīvē līdz ausīm.

Pie dzīves baudītājiem pieskaitu arī sevi. Nekādas diētas, svaigēšanas guru padomi vai ajūrvēda gudrības nespēs mani pārliecināt, ka ir kas labāks par vīna glāzi, Grana Padano siera gabaliņa un tikko ceptas bagetes kombināciju! Atstājiet mani ar šo komplektu uz vientuļas salas un es izdzīvošu.

Ēdiens ir bauda, kas jāprot novērtēt. Tie ir svētki vēderam un prātam, bet tāpat kā no labas ballītes jaspēj aiziet brīdī kad ir visjautrāk, jābeidz ēst tad, kad gribas mazliet vēl. Tikai tad ir tā lieliskā pēcgarša un pacēlums. Neatsakos no zivīm, taču neēdu dzīvnieku gaļu, bet tikai tāpēc, ka jau daudzus gadus to vienkārši nekārojas. Bet tas man neliedz priecāties līdz ar cilvēkiem, kas novērtē labu steiku no Argentīnas. Un, tik labi saprotu šefpavāru, kurš atzīst, ka pēdējo maltīti šaisaulē labprāt baudītu kādā nelielā Honkongas ģimenes restorānā, kurā tiek gatavotas gardākās nūdeles pasaulē

Kad ieraudzīju grāmatu Where chefs eat, mana gardēža sirds ietrīcējās ne pa jokam. Kā teiktu modes pasaulē, tā ir absolūta must have lasāmviela visiem tiem, kas novērtē labas ēdiena pasniegšanas tradīcijas. Bet tulīt pat atmetiet stereotipus, ka šeit uzskaitīti tikai tādi restorāni, kas lepojas ar Mišelina zvaigznēm un atronomiskiem rēķiniem. Jā, bez tiem neiztikt, taču visa sāls slēpjas tajā, ka šefpavāru ieteikumus katrs var piemērot savam maka biezumam.

WHERE CHEFS EAT 1

Tātad – 400 pasaules vadošie šefpavāri dalās ar saviem rūpīgi glabātajiem noslēpumiem… Nē, viņi nepačukst savas top receptes vai noslēpumainas sastāvdaļas. Kulinārijas grandi no visas pasaules atklāj, bez kuras vietas apmeklējuma nespēj iedomāties iesākam dienu, kurp dodas, kad naktī pārsteidz izsalkums, kur iedvesmojas jaunām gastronomijas idejām un iesaka restorānus, kuras būtu vēlējušies atvērt paši. Kopā vairāk nekā 2000 rekomendāciju aizved ceļojumā apkārt pasaulei un ļauj smelties idejas neskaitāmiem pieturas punktiem, kurus apmeklēt. Lai būtu vieglāk orientēties, ēdamvietas sadalītas pa kategorijām – budžeta, pieejama, dārga (īpaša maltīte) un high end jeb vieta, kur paši šefi zaudē galvu. Starp citu, starp pasaules grandiem ar ieteikumiem dalās arī Latvijas zināmākais šefpavārs, leģendāro rindu “Kas var būt labāks par šo?” autors un slow food kustības krusttēvs Mārtiņš Rītiņš. Un ziniet ko? Latvijas sadaļā ir veseli seši gardēžu pieturpunkti, kamēr Maskavā tikai trīs! Kurš teica, ka latvieši nemīl labi paēst?

“Nepārspējams steiku restorāns ar vīna karti, kas ir biezāka par Bībeli. Lieliski!” – Roberts Marčeti (Robert Marchetti) par Rockpool Bar&Grill restorānu Sidnejā. “Tas ir vairāk nekā restorāns: tā ir misija, eksperiments un vieta, kur atklāt, kas ir autentisks Āzijas ēdiens” –  Aguss Hermevens (Agus Hermawan) par budžeta restorānu Sarong Singapūrā. “Viss, ko jūs pasūtīsiet, bus garšīgi. Bet, ja to visu vēl pasūtīsiet ar trifelēm, būs vēl garšīgāk!” – Eduardo Moreno (Eduardo Moreno) parLa Regalade bistro Parīzē. Lasot šos citātus,  rijot siekalas, gribas lūkoties pēc aviobiļetēm un doties garšu piedzīvojumā. Baudīt, uzzināt, iepazīt un tāpat kā Sofija Lorēna, pasmieties par muļķigām diētām.

Where chefs eat dizains izraisa nepārvaramu vēlmi grāmatu nepārtraukti paņemt rokās, pāršķirstīt un sajūsmināties ne mazāk, kā par izcili noformētu ēdienu. Mazliet huligāniskais virsrakstu izvietojums noņem nopietnības zīmogu un ļauj lasāmvielu uztvert tā, it kā par restorāniem stāstītu labākais draugs. Grāmatas mākslinieks Kobi Benesri (Kobi Benezri) atklāj, ka dizainu iedvesmojusi ….. 1950. gadā izdota telefongrāmata! Tās abus vākus klāja naivas 50to gadu reklāmas un tieši šo reklāmas laukumu noformējums kalpojis par pamatu Where chefs eat neparastajam dizainam. Un trāpīts precīzi desmitniekā! Dažādie fonti, asimetriskais teksta izvietojums iet pie sirds tikpat labi kā maltīte jaunatklātā restorānā: pārsteigums – bauda – apmierinātība. Telefongrāmatas ēna padara orentēšanos grāmatā par bērnu spēli – sekojiet alfabētam un atrodiet visu par un ap grāmatas šefpavāriem. Tālāk iegrieziet globusu un soli pa solim dodaties apkārt pasaulei – uz Sidneju, Bangkoku, Stokholmu, Londonu, Parīzi, Barselonu, Ņujorku…

WHERE CHEFS EAT 3

Bon appetit!

Izdevējs: Phaidon, Latvijā grāmata pieejama grāmatnīcā Globuss. Foto: Phaidon

P.s. Mārtiņa Rītiņa restorāna Vincents adresē ieviesusies kļūda – tas atrodas Elizabetes ielā 19 (nevis Kārļā Ulmaņa gatvē 114a).

Gourmands’ secrets

“Everything you see, I owe to spaghetti”. Has been said by no one else but the charming Italian diva Sophia Loren. Doesn’t she really look fantastic at her 78? Good, ecological, prepared with love food is an absolute pleasure of life, and those people who can appreciate that, seem to have fallen head over heels in love with life.

To life’s relishers, I also count myself. No diets, raw food guru advice or ayrvedic wisdom will be able to convince me that there is anything better than a glass of wine, a piece of Grana Padano cheese, and a freshly baked baguette combination! Leave me with this set on a deserted island, and I will survive.

Food is a pleasure that has to be appreciated. It is a feast for the stomach and the mind, but just like managing to leave a good party at the moment when it’s the most fun, you should stop eating when you still want a bit more. Only then is there the amazing aftertaste and uplift. I don’t eat animal meat, but only because, for many years, it just simply hasn’t been desired. But that doesn’t stop me from rejoicing together with people who appreciate a good steak from Argentina. And I understand the chef so well who admits his last meal under the sun would gladly be enjoyed in some small Hong Kong family restaurant where the most delicious noodles in the world are prepared.

When I saw the book “Where chefs eat”, my gourmand’s heart was a flutter. As is said in the fashion world, it is an absolute must read for all those who appreciate good food serving traditions. But right away abandon the prejudice that only those restaurants that take pride in Michelin stars and astronomical bills are listed.  Yes, you can’t do without those, but the quintessence is in the fact that everyone can adjust the chefs’ advice to their wallet’s thickness.

So – 400 of the world’s leading chefs share their carefully kept secrets… No, they don’t whisper their top recipes or hidden ingredients. Gastronomy grandees from all over the world reveal where they can’t imagine not visiting to begin their day, where they go when hunger startles them at night, where they get inspired for new gastronomy ideas, and suggest places they would have wanted to open themselves. All together, more than 2000 recommendations take you on a journey around the world, and let you derive ideas for countless stopping points to visit. For it to be easier to orientate oneself, eating locations have been divided into categories – budget, affordable, expensive (a special meal) and high-end, or places where the chefs themselves lose their mind. By the way, among the world’s grandees Latvia’s most well-known chef, author of the legendary line “What can be better than this?”, and slow food movement godfather Mārtiņš Rītiņš also shares advice. And you know what? In Latvia’s section, there are a full six gourmand stopping points, while in Moscow only three! Who said that Latvians don’t like to eat well?

“Unbeatable steak restaurant with a wine card thicker than a Bible. Wonderful!”, Robert Marchetti on Rockpool Bar&Grill restaurant in Sydney. “It is more than a restaurant: it is a mission, an experiment and a place where to discover what an authentic Asian meal is” – Agus Hermawan on the budget restaurant Sarong in Singapore. “Everything you order will be tasty. But if it is all ordered with truffle, it will be even tastier!” – Eduardo Moreno on La Regalade bistro in Paris. Reading these quotes, mouth watering, I wish to look for airplane tickets and go on a flavour adventure.  Enjoy, learn, get acquainted with and, just like Sophia Loren, laugh at silly diets.

The design for “Where chefs eat” evokes an invincible desire to have the book in your hands non-stop, to turn it over and to gush over it, not less than over impeccably decorated food. The slightly rambunctious arrangement of the titles takes away the seriousness seal, and lets you take in the read as if it is your best friend telling you about the restaurants. Book designer Kobi Benezri reveals that the design was inspired… by a  1950 telephone book! Its covers had naïve 50ies ads, and exactly this ad space design has served as a base for the “Where chefs eat” unusual design. And it hit the mark! Diverse fonts, asymmetrical text arrangements go to the heart as perfectly as a meal in a newly discovered restaurant: a surprise – a delight – satisfaction. The telephone book’s shadow makes orientation in the book child’s play – follow the alphabet and find everything on and about the book’s chefs. Later, spin the globe and step by step go around the world – to Sydney, Bangkok, Stockholm, London, Paris, Barcelona, New York…

Bon appétit!

Publisher: Phaidon, available in Globuss bookstores in Latvia. Photos: Phaidon

PS. For Mārtiņš Rītiņš restaurant Vincents address, a mistake has slipped in – it is located in Elizabetes street 19 (not Kārļa Ulmaņa alley 114a).

Comments 0

 1. Nē, ja ēd zivis, tu neesi veģetāriete. Dzīvnieki: tie ir gan zīdītāji, gan putni, gan zivis, abinieki utt. Nemaldini cilvēkus, jo īpaši — sab. ēdinātavu darbiniekus un sevi.

 2. Post
  Author
 3. Vai tiešām žurnālistei jāstāsta, cik svarīgi ir izvēlēties īstos vārdus? Nu iedomājies, ka tu paprasi iedzert kaut ko bezalkoholisku un tev atnes alu, jo kāds nesējam ir iestāstījis, ka tas nav alkohols. Ja kāds publiski paziņo, ka ir veģetārietis, un ķeras pie zivīm, garnelēm vai vistas, viņš ar to sarežģī dzīvi tiem, kas patiešām gaļu neēd, vai arī liek viņiem izskatīties pēc liekuļiem.

  1. Post
   Author

   Vai ir kāds piemērots apzīmējums tiem, kas vispār nēed dzīvnieku gaļu un izvēlas tikai zivis?
   Bet galvenais, ko gribēju teikt šajā rakstā – ēdiens ir jābauda un jāpriecājas līdz ar citiem bez pārmetumiem 🙂

   1. Zivjēdāji? Nu, tā arī saki — ēdu tikai zivju gaļu. Jo zivis ir dzīvnieki, bet, vai dzīvnieki ir ēdiens, tas jau katram jāizdomā pašam.

 4. Post
  Author

  Izņēmu vārdu veģetāriete visiem zivjneēdājiem par prieku 🙂 Bet priecājamies par dzīvi un negruzamies tik daudz, ok? 😉

 5. Patiesībā nesenā intervijā Vogue Sofija Lorēnastāstīja, ka visu savu dzīvi ir bijusi pārāk resna filmu industrijai, tādēļ visu dzīvi ir bijusi uz diētas, arī tagad. Ne jau ogļhidrāti (aka spageti) rada tādu figūru 🙁

  1. Post
   Author

   Par spageti teiciens pieder viņai. Domāju, ka viņas figūras noslēpuma pamatā ir mērenība. Arī spageti var ar ēst ar baudu, nerēķinot galvā kalorijas, ja vien tas gatavots mājās un nepeld treknā saldkrējuma mērcē. Kā jau es rakstīju – vajag beigt ēst tad, kad gribas mazliet vēl. Un tad ar figūru viss būs čiki 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *