Svinēsim!

Celebrate Pipa Midltone

(For English version please scroll down the page)

Mājas ballītes draugu vidū kļuvušas par sava veida tradīciju. Vai tās būtu īpašas vakariņas, pokera ballīte vai svētdienas brančs, visas vieno kopīgs satikšanās prieks. Pašu gatavots ēdiens, nelielas interjera transformācijas, īpašs galda noformējums – tas viss piešķir ikdienišķiem notikumiem neikdienišķu atmosfēru. Kur ņemt jaunas idejas, lai nākamais pasākums atmiņā kļūtu vēl spilgtāks?

Pipas Midltones grāmata Celebrate mani patiesi ieintriģeja, jo pašai patīk gan uzņemt viesus, gan doties ciemos. Jau iepriekš lasīts, ka viņa darbojas pasākumu organizēšanas jomā, tāpēc gribējas tuvāk ieskatīties viņas radošajā potenciālā. Pipai piemīt labsirdīgs humors, ne velti grāmatas ievadā viņa raksta “… ir mazliet neparasti kļūt slavenai pirms trīsdesmit gadu vecuma, pateicoties savai māsai, svainim un …. pēcpusei.” Jā, dizaineres Sāras Bārtones veidotā līgavas māsas kleita tiešām vienā mirklī padarijā Pipu un viņas pēcpusi par sava veida seksimboliem. Bet, ja jau pati meitene par to var mierīgi pasmaidīt savas grāmatas ievadā, tas, manuprāt, liecina, ka viņa, atšķirībā no Kimas Kārdašjanas un citām pseido slavenībām, visu sacelto ļembastu uztver ar mierīgu prātu. Un pievēršas tam, ko viņai patīk darīt vislabāk – rīkot svētkus.

Grāmata sadalīta gada griezumā un tajā sekojot gadalaikiem, Pipa pievēršas dažādām tradīcijām un svinībām, kas tiek atzīmētas visā pasaulē – Helovīniem, Ziemassvētkiem, Jaungada svinībām, Bērnsa naktij (dzejniekam Robetram Bērnsam veltīti svētki Skotijā), Valentīnai dienai utt. Pipa izceļ arī īpašus notikumus – piknikus, pārgājienu ar vakaru pie ugunskura, tradicionālās angļu brokastis, pēcpusdienas tejas rituālu, bērnu ballīti. Pie katras sadaļas iespējams atrast aprakstu par konkrēto notikumu, atbilstošu ēdienu receptes, galda un interjera noformējuma idejas, kā arī dažādas spēles un citas viesu izklaidēšanas iespējas. Tas viss pasniegts kopā ar dzīvespriecīgi košām fotogrāfijām, kas paspilgtina grāmatas noskaņu.

Celebrate ir lielisks ideju špikeris – jau tagad degu nepacietībā izmēģināt dažādas receptes un galda noformēšanas knifiņus. Turklāt šī lasāmviela sniedz lielu iedvesmu rudenī noteikti izmēģināt sarīkot Helovīnu svinības. Kolosālie ēdieni un dzērieni ar tādiem nosaukumiem kā Raganu siera pirkstiņi,  Velna kūka, Mušmiru kapučino jau vien vedina uz mazliet grēcīgi gastronomiskām domām. Savukārt vasarā noteikti uzaicināšu draugus uz pikniku jūras krastā, lai pacienātu ar ūdenskrēšu un kazas siera sacepumu un mini jūras velšu hamburgeriem. Un kāpēc mēs esam aizmirsuši par spēlēm? Pipa vēlreiz atgādina, ka tās nav domātas tikai bērniem un iesaistīšanās tajās arī pieaugušajiem var pārvērsties par jauku un neizmirstamu notikumu – grāmatā var atrast daudzas atjautīgas spēļu idejas.

Vairāki apskatnieki grāmatas autorei pārmet, ka viņa pārāk bieži redzama bildēs – Pipa svin Ziemassvētkus, Pipa ar bērniem, Pipa dekorē galdu stilā. Mani tas nebūt netraucēja – tieši otrādi, šie attēli grāmata ienes cilvēcisku siltumu un pārliecina, ka Pipa tiešām pati arī izmēģinājusi visu, ko grāmatā iesaka.

Grāmatā nav nekā saržģīta, laikietilpīga vai pārāk specifiska – visu iespējams paveikt pašu spēkiem, turklāt ar smaidu uz lūpām. Tajā var ieskatīties pirms mājas ballītēm, dodoties ciemot vai domājot, kā izklaidēt mazuli, ko draudzene tev palūgusi pieskatīt. Manējā eksemplārā jau salīmētas neskaitāmas post – it lapiņas pie idejām, kuras tuvākajā laikā noteikti izmēģināšu.

Tāpēc gribas teikt – nekavējamies, dzīvē ir jāsvin!

Izdevējs: Penguin Books. Latvijā grāmata pieejama Globuss grāmatnīcās.

Let’s celebrate!

Parties at home among the friends have become sort of tradition. All share the same pleasure meeting even if it is a special dinner, poker game or a Sunday’s branch. Homemade food, a little interior transformation, special table set – all this gives the everyday events  an uncommon atmosphere. Where to get new ideas for the next event to make it brighter to remember?

The book Celebrate written by Pippa Middleton truly amazed me. I love receiving guests and also attending parties. I have already read that she works in the field of event organization so I wanted to look deeper in her creative potential. Pippa has a good sense of  humour and in the  introduction she says  “… it is strange to become popular (if it is a correct word) before turning into thirty, thanks to my sister, brother in law and …own bottom.” Yes, bridesmaid dress designed by Sarah Burton made Pippa and her tail sort of a sex symbol at one time. But if the girl can laugh about that in her book introduction, in my opinion, it shows that she takes it with clear mind unlikely from Kim Kardashian and other pseudo-celebrities. She does what she mostly likes to do and it is to organize the celebrations.

The book is divided into sections and following the seasons Pippa has tried to draw attention to celebrations that are popular around the world – Halloween, Christmas, New Year, Burns Night (name of the poet Robert Burns’s celebration in Scotland), Valentine Day etc. Pippa highlights also special events – picnics, hiking with the evening next to fire, traditional English breakfast, afternoon’s tea ritual, children’s party. Next to each section you will find a short description about the event, recipes and ideas of table decoration as well as different games and other guest entertainment possibilities. It’s all served with joyful vivid photographs that brighten the mood of the book.

Celebrate is a crib of great ideas. I am burning already now into impatience to try different recipes and knacks of table decoration. Moreover, this reading provides great inspiration to try to hold down the fall Halloween celebration. Marvelous food and drinks with names such as Witch Fingers cheese sticks, Devils Cake, Cappuccino Toadstools in itself leads to a bit of gastronomic sinful thoughts. In summer I will definitely invite friends to a picnic near the sea to feast with watercress and goat cheese gratin and mini seafood hamburgers. And why do we forget about the games? Pippa is reminding again that they are not only for children and also adults may have lot of fun and joinable moments. The ingenious game ideas can be found in the book.

Lot of critics point out that the author is seen in too many pictures in the book – Pippa is celebrating the Christmas, Pippa with children, Pippa decorates the table. For me it was not disturbing, even opposite – these pictures brought human warmth in the book and assured that Pippa has tried everything she recommended in the book.

There is nothing complete or time-consuming or too specific in the book. Everything can be done by own strength and with a smile. You may look into it before home parties, or going to the celebration, or thinking to entertain the baby that your friend has asked to look after. In my book there are already countless post-its found for ideas that I would love to try in near future.

So that’s why I want to say – don’t be lazy, let’s celebrate!

Publisher: Penguin Books

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *