Taizemes ceļojums: 3 lietas, kas jāpieredz Bangkokā/ 3 things to experience in Bangkok

Kad Bangkokā pabūts jau vairākas reizes, ar pieredzējuša ceļotāja rūdījumu iesaku vietas, kas aizved prom no tradiconālajām tūristu takām un ļauj baudīt pilsētas īpašo auru no cita skatpunkta.

When you have already been in Bangkok several times, as a seasoned traveler,  I suggest places that take you away from the traditional tourist trails and allow you to enjoy the special aura of the city from a different point of view.

Bangkok Tree House ieejaKoku mājiņas

Bangkok Tree House (www.bangkoktreehouse.com). Atrodas pilnīgi neticamā vietā, uz pussalas, kur starp palmu audzēm un mūžzaļo lapotņu skāvieniem var pārvietoties tikai ar velosipēdu vai kājām un patverties no lielpilsētas dunas. Kā jau liecina nosaukums, savdabīgās mājiņas atrodas teju kokos (uz pāļiem) un nakšņošana šeit ir vesels piedzīvojums. Viss nepiespiesti relaksētā atmosfērā, bez uzspēlēta luksusa – te valda atbildīga eko domāšana, turklāt nebrīnaties, ja par labākajiem draugiem ātri kļūst suņi, kas šķietami nevienam nepieder, bet vienmēr te mīļi gaidīti – tik apmierīnāti tie gulšņā saulē un izbauda neko nedarīšanas prieku. No Bangkok Tree House visur nokļūt pavisam viegli – pārbrauciens pāri upei ar taizemiešu tradicionālo ātrlaivu aizņem vien pāris minūtes. Tālāk paķer taksi un dodies tālāk lielpilsētas džungļos

Bangkok Tree House is located in an absolutely unbelievable location, on a peninsula where, between the palm stands and evergreen foliage embraces, you can get around only by bicycle or on foot, and be sheltered from the metropolis drone. As the name already suggests, peculiar houses are located almost in the trees (on stilts), and an overnight stay here is an adventure. Everything in a willfully relaxed atmosphere, without pressing luxuriousness – here reigns responsible ecological thinking, besides don’t be surprised if your best friends quickly become dogs, which seemingly do not belong to anyone, but always are welcome here – so pleased they are lying in the sun and relishing the joy of doing nothing. From Bangkok Tree House, it is easy to get everywhere – a passage across the river by a traditional Thai speedboat takes only a few minutes. Next, grab a taxi and carry on in a metropolitan jungle.

Ieeja peldošajā tirdziņā

Iepirkšanās peldošajā tirdziņā. Brīvdienās uz šīs pašas pussalas norisinās peldošais tirdziņš Bang Nam Peung Market, kur atšķirībā no lielpilsētas,  ceļotāji teju saskaitāmi uz rokas pirkstiem – ļoti autentiska un interesanta sajūta, izbaudot vietējās kulinārijas kolorītu. Kāds gan smaržu kokteilis te valda! Viss kūp, tiek cepts, vārīts, grilēts, visbiežāk kaut kas tāds, par kuru ceļotājiem ir vien vāja nojausma. Drosmīgākie var nogaršot eksotiskas pusdienas, citi – iegādāties vietējos skaistumkopšanas līdzekļus, salmu cepures un smaržkociņus par smieklīgi zemām cenām.

Over the weekend, the floating  Bang Nam Pheung Market takes place on the same peninsula, where, unlike in the city, the travelers can almost be counted on your fingers –  a very authentic and interesting feeling, enjoying the local cooking feeling. What an aroma cocktail reigns! Everything is steaming, being fried, boiled, grilled,  and most often something that travelers have a very vague inkling of. The bravest can try an exotic lunch, others – buy local beauty products, straw hats, and incense for ridiculously low prices.

Brauciens ar laivu TonburiGarda maltīte peldošajā tirdziņā

Brauciens ar laivu caur Tonburi kanāliem. Vēsturiski Bangkoka apveidus ieguva Čaupurajas upes krastos – dzīve norisinājās uz koka pāļiem izbūvētajās būdiņās un kanālu labirintos. Mūsdienās pilsēta izpletusies kā milzu organisms, taču joprojām tās dzīslās daudzviet autoceļus aizstāj kanāli jeb klongi – īpaši Tonburi. Noīrējot privātu laivu Chang piestātnē, var doties pusotras vai divu stundu atspirdzinošā braucienā cauri kanāliem, tā paglābjoties no pilsētas sutoņas. Laiva piestāj arī peldošajā tirdziņā, kur var uzkost maltīti, kas tiek pagatavota uz kādas no daudzajām vietējo laiviņām.

Historically, Bangkok gained its shape on the coast of the Chao Phraya River – life took place in huts built on stilts and a labryinth of canals. Nowadays, the city has spread like a giant organism, but in its veins, in many places, the roads are still replaced by canals or khlongs – especially Thonburi. When hiring a private boat in the Chang pier, it is possible to take a refreshing hour and a half or two hour ride through the canals, in such a way saving yourself from the sultriness of the city. The boat also stops at the Floating Market where you can have a meal, which is prepared on one of the many locals’ boats.

Foto: Kristaps Kārkliņš, Anda Kārkliņa, visas fotogrāfijas uzņemtas ar Sony A5100

Comments 0

  1. Post
   Author
 1. Uz Taizemi var tiešām braukt un braukt, gan BKK ir tik dažāda, gan arī jaukas vietas gan dienvidos, gan ziemeļos! Un tie cilvēki, ēdieni!
  Pat naktī BKK viena varu justies drošāk kā Rīgā!

  1. Post
   Author

   Pilnībā piekrītu. Ne velti Taizemē jau trešo reizi atgriežamies un katru reizi atkal tik daudz jaunu un neiepazītu vietu paveras. Vispār viens no maniem mīļakajiem brīžiem ir pēc garā lidojuma iziejot turpat arā pie lidostas un ievelkot plaušās tropu karstuma vilni – vienmēr reibinoša laimes sajūta 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *